Przejdź do treści

Superlativus

Jolanta Szmiel

Tłumaczenia i usługi lingwistyczne

Tłumacz języka niemieckiego i angielskiego

O mnie

Jestem tłumaczem języka niemieckiego i angielskiego z szesnastoletnim doświadczeniem. Tłumaczenia to mój zawód i pasja. Fascynuje mnie język – pochodzenie i znaczenie słów, podobieństwa i różnice między poszczególnymi językami, język jako „alfabet myśli ludzkich”. Jako tłumacz rozumiem nie tylko znaczenie, ale i wagę słów, czytam między wierszami. A to, co uważam za najpiękniejsze w tym zawodzie, to możliwość i konieczność dokonywania wyborów i wynikająca z tego odpowiedzialność – to mnie inspiruje i nie pozwala popaść w rutynę. Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując szesnaście lat jako tłumacz w koncernie międzynarodowym z branży finansowej. Kompetencje w zakresie przekładu łączę z praktyczną wiedzą na temat funkcjonowania spółki w aspekcie prawnym i operacyjnym. Posiadam praktyczną umiejętność stosowania standardu językowego plain language. Mój profil tłumacza dopełniają umiejętności z zakresu edycji, redakcji i korekty tekstów użytkowych i literackich – ukończyłam studia podyplomowe Edytorstwo tekstów literackich i użytkowych oraz Podyplomowe Studia Europejskie. Najważniejsze są dla mnie jakość wykonanej pracy, terminowość, zadowolenie i zaufanie klienta.

Zapraszam do współpracy

Jolanta Szmiel Superlativus
Jolanta Szmiel Superlativus

Z konieczności przełożenia danego tekstu wynika konieczność dokonywania wyborów. I tutaj tkwi odpowiedzialność tłumacza.

Edmond Cary

Profesjonalne usługi

05

Doświadczenie

16 lat pracy w charakterze tłumacza w koncernie międzynarodowym w zmieniającym się otoczeniu biznesowym. Tłumaczenie dokumentów istotnych z punktu widzenia opracowywania i realizacji strategii, prowadzenia działalności operacyjnej, zmian organizacyjnych, pracy organów spółki, kontaktów z zagraniczną centralą spółki i organami nadzoru. Tłumaczenie ustne na posiedzeniach zarządu, rady nadzorczej, komitetów sterujących, spotkaniach operacyjnych z udziałem członków zarządu i kadry zarządzającej, czatach członków zarządu z pracownikami i eventach firmowych.

04

Profesjonalizm

Doskonała znajomość języka polskiego oraz języka obcego, pogłębiana w trakcie pracy w Katedrze Językoznawstwa Niemieckiego i Stosowanego na Uniwersytecie Łódzkim oraz licznych stypendiach i kursach językowych w Niemczech, Austrii i w Polsce. Kompetencje w zakresie przekładu połączone z praktyczną wiedzą na temat funkcjonowania spółki w aspekcie prawnym i operacyjnym. Umiejętności z zakresu edycji, redakcji i korekty tekstów użytkowych i literackich. Wieloletnia praca z dokumentami i informacjami poufnymi pozwoliła mi na wypracowanie nawyków i standardów ich ochrony, które zostały zawarte w Polityce ochrony danych osobowych, opracowanej dla Superlativus. Do tego perfekcjonistka w życiu i w pracy, skrupulatna, rzetelna, dokładna. Zadbam o każdy szczegół zlecenia.

09

Jakość

Dzięki posiadanej wiedzy, doświadczeniu i cechom osobowościowym gwarantuję jakość na najwyższym poziomie.

08

Plain language

Praktyczna umiejętność stosowania standardu językowego plain language (zasada prostego języka).

Tłumaczenia -
język angielski i niemiecki

08

Umowy

umowy i aneksy, m.in. w obszarze IT, HR, SLA, zbycia/kupna akcji, pożyczki podporządkowanej, marketingu, umowy najmu, dokumentacja związana z łączeniem spółek (fuzja), wyniki finansowe, strategie finansowe, strategie ryzyka, prezentacje biznesowe

08

Regulacje wewnętrzne

regulacje wewnętrzne wydawane przez Grupę i spółkę (polityki, standardy, wytyczne dotyczące wszystkich obszarów funkcjonowania spółki), statuty, regulaminy dotyczące pracy organów spółki i inne regulaminy wewnętrzne, instrukcje, manuale

14

Uchwały

uchwały, protokoły z posiedzeń zarządu, WZA, rady nadzorczej, Komitetu Audytu

08

Pełnomocnictwa

pełnomocnictwa, opinie prawne, pozwy, odpowiedzi na pozwy, pisma procesowe, specjalistyczne opinie wydawane przez doradców zewnętrznych, przepisy prawa i inne
dokumenty prawnicze

14

Regulacje wewnętrzne

zarządzania bezpieczeństwem spółki, zarządzania ryzykiem, częściowego modelu wewnętrznego, testów zyskowności, oceny ryzyka ubezpieczeniowego (underwriting), procurementu, outsourcingu, zgodności z przepisami, prania pieniędzy,
ochrony danych osobowych, FATCA, CRS, ładu korporacyjnego, funkcji kluczowych, Solvency II

08

Sprawozdania

sprawozdania niefinansowe, dokumenty związane ze sprawozdaniem finansowym
(sprawozdanie zarządu z działalności, sprawozdanie rady nadzorczej z działalności,
sprawozdanie Komitetu Audytu, itp.)

14

Ubezpieczenia

dokumenty związane z likwidacją szkód, OWU

08

Szkolenia

materiały szkoleniowe, ankiety i wyniki ankiet, sprawozdania z badania Assessment Center

14

Organizacja

dokumenty związane z zarządzaniem projektami, nieruchomościami, kulturą organizacyjną i wartościami spółki, zwinnym sposobem pracy, marketingiem, informacje prasowe, ratingi, napisy do filmów

08

Ponadstandardowe

specjalistyczne tłumaczenia ustne (szeptane i konsekutywne)

Udział w stypendiach naukowych i kursach językowych w Polsce, Niemczech, Austrii: